• fee22254bc29ba3affe40411ff732234
  • 9820852d65cf30d774e8c8ff6741a5d1
  • 034b806f850939c0125029aa354e4eaf
  • ef818f31aced6faf93ac8a60f9442ca2
  • 160e503b284a476f6aa232050c99fe02

Systemy kominowe - Kominy Plewa - Sinus

                      

System UNI FE

System do kominka oraz innych pieców na paliwa stałe np. węgiel, koks, drewno. Tam gdzie nie następuje skroplenie spalin przewodzie komina.

System UNI FU

System do kotłowni c.o. z piecami gazowymi, olejowymi i innymi, wszędzie tam gdzie może dojść do skroplenia się spalin w przewodzie komina.

System UNI LAS

System powietrzno-spalinowy skonstruowany dla pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania.