You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Cement jako spoiwo budowlaneŻadna budowa nie może być prowadzona bez cementu, który stanowi jedno z podstawowych spoiw, używane zarówno przy wytwarzaniu betonu, jak i różnych typów zapraw i tynków. Największą zaletą cementu jest jego zdolność do twardnienia w procesach hydratacji i hydrolizy, następująca w stosunkowo krótkim czasie, a także wysoka wytrzymałość. Pozwalają one na związanie i utrzymanie elementów sporządzanych mieszanek nawet przy działaniu dużych obciążeń. Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce cementu i jego roli jako spoiwa.

Z czego powstaje cement?

Cement powstaje w wyniku dość złożonego procesu produkcyjnego, w którym wypraża się kilka zmieszanych i rozdrobnionych surowców mineralnych, które są następnie kruszone na charakterystyczny proszek. Najszerzej wykorzystywany w budownictwie cement portlandzki powstaje z klinkieru wytwarzanego z wapieni zmieszanych z gliną, który jest wypalany, a później mielony oraz dodawany do gipsu dwuwodnego i żużla wielkopiecowego. Poza czystym cementem portlandzkim (CEM I) wytwarzane są także cementy portlandzkie wieloskładnikowe (CEM II), w których wprowadza się dodatkowe substancje wpływające na właściwości materiału np. popiół lotny krzemionkowy czy odpowiedni wapień. Oprócz tego produkuje się też cement hutniczy (CEM III) i puculanowy (CEM IV) oraz cement wieloskładnikowy (CEM V).

Co daje stosowanie cementu?

Funkcją cementu używanego jako spoiwa jest połączenie używanego kruszywa budowlanego w jednolitą i wytrzymałą strukturę. Po sporządzeniu dobrze wyrobionej mieszanki z odpowiednio dobraną ilością wody cement rozpoczyna proces wiązania, podczas którego twardnieje i z czasem osiąga swoją ostateczną wytrzymałość. Zależy ona od klasy wytrzymałości cementu (32,5; 42,5 albo 52,5), natomiast tempo, w jakim spoiwo uzyskuje swe parametry, zależy od jednej z trzech możliwych dynamik narastania tzw. wytrzymałości wczesnej – wysokiej, normalnej lub niskiej. Warto pamiętać, że wybór cementu do określonego zastosowania wymaga uwzględnienia jego rodzaju i charakterystyki. Do wytworzenia betonów o określonej wytrzymałości niezbędne będzie więc użycie właściwej odmiany cementu – im niższa klasa cementu, tym niższa klasa wytrzymałości na ściskanie gotowego betonu. Przy budowie domów bądź obiektów używkowych korzysta się z cementów CEM I i CEM II.


Wróć do bloga