You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Do czego wykorzystywany jest tłuczeń?Wśród materiałów budowlanych ważną rolę odgrywają różnego rodzaju kruszywa. Terminem tym nazywane są wszelkiego rodzaju materiały sypkie o ziarnistej budowie, odznaczające się dużą odpornością na ścieranie i ściskanie, jak też na różnego typu warunki atmosferyczne. Kruszywa tego rodzaju pozyskuje się albo w wyniku rozdrobnienia skał ( kruszywa naturalne), albo z materiału mineralnego poddanego obróbce, w wyniku czego powstają tzw. kruszywa sztuczne.

Czym jest tłuczeń?

Wyróżniamy wiele rodzajów kruszyw budowlanych, w tym m.in.: piasek, kliniec, tłuczeń grys, żwir, keramzyt itp. Jeżeli chodzi o tłuczeń, to jest on rodzajem naturalnego kruszywa, które powstaje w wyniku erozji lub łamania skał w tzw. kruszarce. Ma grube uziarnienie w kształcie zbliżonym do ostrosłupa czy sześcianu. Najczęściej pozyskuje się go ze skał magmowych, jak bazalty, porfiry itp., metamorficznych, jak i osadowych ( dolomity, piaskowce, itp.). Stosuje się go zarówno do budowy dróg, jak i nawierzchni drogowych i kolejowych.

Nie tylko nasypy kolejowe, czyli gdzie wykorzystuje się tłuczeń

Tłuczeń, powszechnie kojarzony z nasypami kolejowymi, ma wiele zastosowań. Jest szeroko stosowany przy budowie dróg, ponieważ jest materiałem twardym i stabilnym, lecz zarazem przepuszczalnym i łatwo odprowadzającym wodę. Z tego względu wykorzystuje się go jako dolną warstwę dróg. Jeżeli chodzi o nasypy kolejowe, to jego zdaniem jest utrzymanie torów i podkładów w odpowiednim położeniu, co jest możliwe dzięki jego wytrzymałości i stabilności.

 Jest także stosowany do umacniania skarp czy ruchomych gruntów. To jednak nie koniec zastosowań tego popularnego kruszywa. Tłuczeń jest bowiem także wykorzystywany jako składnik betonu. W tym przypadku wykorzystuje się głównie tłuczeń ze skał magmowych.


Wróć do bloga