You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Jak klasyfikuje się kruszywa?Kruszywa to materiały pochodzenia mineralnego lub organicznego. Wykorzystuje się je powszechnie w przemyśle oraz branży budowlanej. To od ich odpowiedniego doboru oraz jakości zależy trwałość konstrukcji budowlanych. Stosuje się je przede wszystkim jako składnik mieszanek betonowych oraz zapraw. Kruszywa wykorzystywane są również jako składnik mieszanek bitumicznych, niezbędnych przy budowie trwałych nawierzchni dróg. Jak więc należy je klasyfikować? W jaki sposób oceniać ich jakość oraz właściwe przeznaczenie?

Podział kruszywa

Kruszywa budowlane dzielimy przede wszystkim na naturalne oraz sztuczne. 

- Kruszywa naturalne są materiałem pochodzenia mineralnego. Powstają na skutek wielowiekowych procesów erozji skał lub też na drodze procesów mechanicznego rozdrabniania litych skał. Wydobywa się je w bardzo zróżnicowanych miejscach. Mogą to być kopalnie, gdzie poprzez zastosowanie metody odkrywkowej uzyskuje się dostęp do pożądanego materiału. Możne je również pozyskiwać z dna jezior oraz rzek, gdzie powstają na drodze naturalnych procesów geologicznych. Ponadto przy procesie pozyskiwania kruszyw, wykorzystuje się również metody ich uszlachetniania, takie jak płukanie oraz przesiewania w celu wyeliminowania zanieczyszczeń pylistych. Kruszywa naturalne dzielą się na: żwirowe oraz łamane.

- Wyróżniamy kilka rodzajów kruszyw sztucznych. Część z nich, tak jak kruszywa naturalne, jest również pochodzenia mineralnego. Jednak przy ich produkcji stosuje się dodatkowo metody obróbki cieplnej lub też mechanicznej w celu uzyskania właściwej postaci kruszywa. Niektóre z nich pozyskuje się na drodze recyklingu materiałów nieorganicznych, poprzednio używanych w budownictwie. Kruszywa dzieli się także ze względu na ich uziarnienie oraz rodzaj surowca, z którego zostały zrobione.

Klasyfikacja ze względu na właściwości

W związku z tym, iż przepisy budowlane wymagają zachowania odpowiednich norm, badanie kruszywa okazuje się niezbędnym elementem następującym po jego wydobyciu. Każde kruszywo przechodzi kilka istotnych etapów klasyfikacji. W pierwszej kolejności określa się jego właściwości fizyczne. Równie istotnym kryterium branym pod uwagę są jego właściwości chemiczne. Sprawdza się je również pod kątem odporności na ścieranie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Badając te cechy, można z powodzeniem określić przydatność kruszywa do konkretnego rodzaju prac budowlanych.


Wróć do bloga