You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Gipsy, Gładzie, Grunty

Gips zbrojony

Gips zbrojony złuży do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności zastosowania taśmy wzmacniającej spoiny.


Gips zbrojony złuży do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności zastosowania taśmy wzmacniającej spoiny.

Gips zbrojony
Zapytaj o produkt